Achtergrond en ondersteuning
Vorige Beginpagina Omhoog Volgende

Achtergrondinformatie

C.C.G.M. 't Mannetje, Samen met kinderen het woord des heren breken en delen: Kinderwoorddiensten in het bisdom Rotterdam, Verslag van het onderzoek in het voorjaar 1992, Diocesane Beleidscommissie Katechese, DPC, Rotterdam, 1992.
Dit onderzoek geeft een kijkje achter de schermen van de werkgroepen kinderwoorddienst in het bisdom Rotterdam: het werk wordt in beeld gebracht.

Kinderwoorddiensten, DPC-bulletin, 1993 nr. 1, DPC, Rotterdam, 1993
In het verlengde van genoemd onderzoek is deze praktische brochure uitgegeven om de werkgroepen gedachten aan te reiken voor hun praktijk in de kinderwoorddienst.

Directorium voor de eucharistievieringen met kinderen, Nationale Raad voor Liturgie, 1979

J. de Groot / H. Sechterberger, Schriftinstuif: Een werkboek voor groepen bij schriftteksten van de zondagen, A-, B- en C-cyclus, Gooi & Sticht, Baarn, 1990-1992.
Dit boek geeft achtergrondinformatie bij de lezingen van de zondag en geeft vragen en antwoorden die helpen om de teksten van de zondag beter te begrijpen.

Vieren met groten en kleinen: Gedachten, ideeŽn en suggesties voor gemeenschapsvieringen, Heeswijk, Abdij van Berne, 1994.
Dit boekje geeft achtergrondinformatie over vieren met kinderen. Er worden concrete suggesties gegeven over bidden, verhalen, beelden en gebaren, zingen.

W. Wikkers / A. Mesch, Het verhaal, het kind en de verbeelding: Handboek Kind & Liturgie, Narratio, Gorinchem, 1994, f 24,50; handleiding f 5,00.
Dit boek geeft gedachten om binnen de liturgie en de kindernevendienst met verhalen te werken. Verhalen zijn het meest geŽigend om de bijbelse boodschap over te dragen aan kinderen. Men geeft liturgiemodellen, werkplannen en werkvormen.

A. van Wijngaarden, "Wat gaan we doen?": Vieren met kinderen in de kinderwoorddienst, in: Vieren met kinderen, DPC-brochure, blz. 18-25, DPC-Rotterdam, Rotterdam, 1998 (010-4148213)

L. Bakker e.a., Rituelen delen: Een verzameling ideeŽn om geloven vorm te geven, Kok, Kampen, 19973
+ Werkboek Rituelen delen: Materiaal voor cursussen en gespreksgroepen, Samen op weg, Driebergen, 1997
Dit boek geeft een breed overzicht van allerlei rituelen die thuis, in de viering of waar dan ook plaats kunnen vinden. Men onderscheid dagelijke, wekelijkse en jaarrituelen van gedenkrituelen en overgangsrituelen en geeft bij elke groep voorbeelden van en teksten of liederen bij het ritueel. Deze kunnen gebruikt worden in de kinderwoorddienst. De literatuurlijst geeft een schat aan informatie en verwijzingen.
Het werkboek kan een kinderwoorddienstgroep op een vernieuwende wijze naar haar eigen werkwijze laten kijken.

 

 

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org

-