Tijdschriften
Vorige Beginpagina Omhoog Volgende

Tijdschriften

Vertel het maar: 'Vertel het maar' is een stichting die materiaal voor de kindernevendienst ontwikkelt vanuit een protestantse invalshoek. Viermaal per jaar verschijnt een handboek dat suggesties geeft voor de kindernevendiensten in het komende kwartaal; kosten Ä 82,50 per jaar.
Op de website http://vertelhetmaar.nl vindt u onder meer aanvullend materiaal, informatie over de stichting en het gebruikte leesrooster. Eenmaal per jaar organiseert de stichting een werkdag in Amersfoort.

Kind op zondag: Maandblad voor geloofsopvoeding in en rond de kerk, Nederlandse Zondagsschoolvereniging, Ä 81,95 p.jr.
Dit blad voor protestantse gemeenten geeft onder het kopje 'De gemeente viert' bij elke zondag heel concrete tips en ideeŽn voor het werken met jongeren, jonge kinderen en oudere kinderen rond de lezingen en/of het feest dat gevierd wordt.
Bij die zondag is dan ook een paginagrote bijdrage 'Kinderen gaan voor' bij het R.K. Lectionarium met tips voor de kinderwoorddienst. Steeds worden tips voor de verteller gegeven, hoe de kinderen vanuit de kerk naar de eigen ruimte kunnen gaan, wat ze daar doen en tenslotte hoe ze terug kunnen komen in de kerk.

Wonderwel, een tijdschrift voor kinderen van 8-11 jaar, Kok, Kampen, verschijnt 10 maal per jaar, Ä 13,- per jaar
Hierin leren kinderen op een speelse, maar tegelijk serieuze manier de wondere kanten van het leven ontdekken. Goed te gebruiken voor het samenstellen van kinderwoorddiensten en gezinsvieringen. Het materiaal sluit goed aan bij de tijd van het jaar.

Kiosk: Speels programmablad voor kinder- en tienerwerk, een uitgave van Jeugdwerk PKN, Ä 22,- p.jr.
Kiosk is een speels programmablad voor vrijwilligers in het levensbeschouwelijk kinder- en tienerwerk, zoals men het zelf formuleert. Men geeft leuke werkvormen voor het werken met groepen kinderen en jongeren. Bij elk idee wordt aangegeven voor welke leeftijd het geschikt is. Veelal werkt men thema's uit voor een bijeenkomst van een uur. Kinderwoorddiensten duren korten, maar de ideeŽn kunnen aangepast worden. De verhalen die gebruikt worden kunnen in kinderwoorddiensten gebruikt worden.

Bonnefooi: Voor kerk- en kindernevendienst, een uitgave van Narratio in samenwerking met Jeugdwerk PKN en de vereniging Westhill, verschijnt 3 maal per jaar, Ä 34,- p.jr.
Dit tijdschrift geeft heel uitgebreid ideeŽn voor een kindernevendienst, d.w.z. een kompleet programma voor meer dan een half uur werken met kinderen. Ook het met de kinderen uit de kerk gaan wordt in de opzet van de kindernevendienst beschreven. Men volgt het lezingenroosten van de Eerste Dag, dat overeenkomt met dat van de katholieke kerk. Voor elke zondag worden afzonderlijk ideeŽn voor de jongste (acht-min) en oudste kinderen (acht-plus) gegeven. Bij de lezingen wordt een theologische toelichting gegeven, zodat de begeleiders zich op de inhoud van de lezingen kunnen voorbereiden. Voor de jongsten wordt vaak naar een gangbaar prentenboek verwezen (de tekst van het boek wordt gegeven).
De gebruikers van Bonnefooi worden verder ondersteund door de website http://www.kinderdienst.nl

06-mei-2007

Verwante pagina's:

Kinderbijbels

Kerkelijk jaar

Liederen

Verhalen

Achtergrond en ondersteuning

Links naar verwante sites

 

 

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org

-