Verhalen
Vorige Beginpagina Omhoog

Verhalen

S. Knijpenga, Heiligenlegenden, Christofoor, Zeist, 1993
Alle bekende en onbekende heiligen worden via verhalen en legenden beschreven. Veel van deze verhalen kunnen bij de feesten door het jaar gebruikt worden in de kinderwoorddienst.

J. van Hest / S. van der Valk, Feestverhalen, Gottmer, Haarlem, 1996, f 45,-.
Verhalen bij de feesten door het jaar. Het bijzondere van dit boek is dat er naast de christelijke verhalen ook verhalen rond feesten uit andere godsdiensten zijn opgenomen.

Baukje Offringa, Groeien als een boom: Verhalen bij symbolen en thema's uit de bijbel, Meinema, Zoetermeer, 2000.
Verhalenbundel - op thema geordend - rond thema's als 'Groeien', 'Bron van levend water', 'Geluk', 'Vrede', 'Waarheid en verdraagzaamheid', 'Vriendschap', 'Licht'. Op het eind van het boek worden bij de verhalen een toelichting en suggesties voor verwerking gegeven. Het trefwoordenregister achter in het boek geeft de mogelijkheid verhalen bij een thema te zoeken.
Baukje Offringa schreef eerder de boeken Verhalen om nooit te vergeten en De gouden sleutel.

Han van Uden, Als het op vieren aankomt: 62 verhalen bij thema's uit de Schrift
Han van Uden, De vlag uit!: TweeŽnzestig verhalen voor kinderen bij thema's uit de Schrift
Gooi & Sticht, Hilversum, 1991/1996.
Twee boeken met een verzameling verhalen uit de bijbel of spiegelverhalen bij bijbelverhalen, geschreven voor gezinsviering. Ze zijn ook heel goed bruikbaar in kinderwoorddiensten.
Bij elk verhaal wordt in steekwoorden aangegeven bij welk thema of trefwoord dit verhaal past en op welk bijbelverhaal het gebaseerd is. Soms worden bijzonderheden vermeld over de viering waarin het verhaal een plaats heeft gehad. Achterin het boek staat een register waarmee op thema, trefwoord of op bijbelversen gezocht kan worden. Bovendien wordt bij elk verhaal een liedsuggestie gegeven.

C. Hijstek, Bas en Boris: Een voorleesboek, Uitg. Abdij van Berne, Heeswijk, 1999
Een verhaal in delen over twee vaste hoofdpersonen, geschreven bij de thema's in de lezingencyclus van het B-jaar. Steeds is geprobeerd een wezenslijk aspect uit een evangelieverhaal op te nemen en het in een doorlopend verhaal te verwerken.

 

 

 


Uw reactie is welkom op reacties@kindernevendienst.org

-